Rozstrzygnięcie konkursu na wieńce dożynkowe 2022

|
DSC_0015

W dniu 15.08.2022 w kościele Parafialnym p.w. Świętego Bartłomieja
w Łopienniku,  odbyło się poświęcenie wieńców  dożynkowych  z tegorocznych zbiorów oraz rozstrzygnięcie konkursu na Najpiękniejszy  Wieniec Dożynkowy. Galeria zdjęć

W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Łopiennik Górny , Przewodniczący Rady Gminy, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek samorządowych, sołtysi i radni z gminy Łopiennik Górny, mieszkańcy

Do konkursu zostało zgłoszonych  6 wieńców :

– KGW Łopiennik Dolny – Kolonia

– KGW Wola Żulińska

– KGW Olszanka

– KGW Łopiennik Dolny

– KGW Dobryniów nad Wieprzem

– Towarzystwo Przyjaciół Borowicy

nad przebiegiem konkursu czuwała komisja konkursowa w składzie : Przewodnicząca Komisji – Elżbieta Sawa , Członek – Bronisława Żuk,
Członek – Weronika Czaban

W takcie liturgii,  ksiądz proboszcz Adam Brzyski poświęcił wieńce i bukiety zielne,  a po zakończonej mszy podziękował wszystkim przybyłym delegacjom, mieszkańcom, oraz władzom  samorządowym  za  kultywowanie tradycji, za obecność, za trud włożony w przygotowanie , tak pięknej uroczystości.  Następnym punktem programu było rozstrzygnięcie  konkursu na NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC  DOŻYNKOWY . Przewodnicząca komisji konkursowej odczytała protokół  w wyniku którego LAUREATEM  zostało KGW Łopiennik Dolny – Kolonia, a pozostałym zostały przyznane wyróżnienia.  LAUREAT, będzie reprezentował  gminę  Łopiennik Górny na dożynkach Powiatowych , które odbędą się w naszej gminie.

Następnie głos zabrał Wójt Artur Sawa, który również podziękował przybyłym delegacjom za trud w przygotowanie pięknych wieńców dożynkowych  oraz  za podtrzymywanie tradycji.
Nagrody wręczyli Przewodniczy Rady Gminy – Wojciech Kister oraz Wójt Gminy – Artur Sawa.

Na zakończenie, odbyła się pamiątkowa sesja zdjęciowa.
Serdecznie dziękujemy,  księdzu proboszczowi Adamowi Brzyskiemu  za odprawioną mszę świętą a księdzu Andrzejowi Andruszakowi za wygłoszenie homilii ,przybyłym delegacjom, członkom komisji , gościom i mieszkańcom .