Święto Niepodległości

|
1 (1)

11 listopada 2021 roku, obchodziliśmy 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.  Obchody rozpoczęliśmy o godz. 9.00  w Kościele pw. św. Bartłomieja w Łopienniku Nadrzecznym.

Galeria zdjęć

Dzieci  i młodzież pod kierunkiem Pani Doroty Maciejewskiej oraz Pana Leszka Dudy z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym przedstawiły część artystyczną. Następnie ks. Adam Brzyski odprawił Mszę Świętą w intencji Ojczyzny po której wszyscy udali się na cmentarz parafialny oddać hołd poległym za Ojczyznę. Uroczystości na cmentarzu rozpoczęły się od modlitwy w intencji poległych. Następnie zabrał głos Wójt Gminy Pan Artur Sawa, który podkreślił znaczenie Święta Niepodległości oraz wartość bohaterów, którzy walczyli o wolną, niepodległą Ojczyznę. Zostały złożone kwiaty oraz zapalone znicze na grobach poległych.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i zorganizowania uroczystości m.in. Parafii w Łopienniku Nadrzecznym, Publicznej Szkole Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym, Bibliotece Publicznej Gminy, Jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej, pocztom sztandarowym, władzom powiatowym i gminnym, kierownikom jednostek organizacyjnych, stowarzyszeniom i kołom działającym na terenie gminy, sołtysom, radnym, oraz wszystkim mieszkańcom.