Dożynki Gminne 2021

|
DSC_1188

15 sierpnia 2021 roku odbyły się Dożynki Gminne na placu w amfiteatrze przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym.

Galeria zdjęć

 

Na uroczystości przybyli Pani Ewa Szałachwiej Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich UM w Lublinie, Pan Witold Boruczenko Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Bogusław Domański Radny Powiatu Krasnystaw, Prezes przedsiębiorstwa KRAUTEX, Pani Urszula Wojewoda Kierownik Doradztwa Rolniczego w Krasnymsyawie, Pan Mieczysław Kowalik Kierownik ARiMR w Krasnymstawie, Pan Piotr Kucharczyk Kierownik Oddziału ZUS w Krasnymstawie, Pan Piotr Swatowski w zastępstwie Dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, Pan Marusz Niedźwiedzki w zastępstwie Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie, Pani Maria Brzezińska Wiceprezes Zarządu BS w Krasnymstawie, Pan Marcin Wojewoda Dyrektor BS o/Izbica, Pan Daniel Miciuła Prezes ARPAPOL, Pan Wojciech Kister Przewodniczący Rady Gminy Łopiennik Górny, Pan Dariusz Nawrocki Komendant Gminny OSP Łopiennik Górny, Pani Elżbieta Sawa Dyrektor PSP w Łopienniku Nadrzecznym, Pan Dariusz Zawada Dyrektor GOK w Łopienniku Górnym, Pani Grażyna Skrzypa Dyrektor BPG w Łopienniku Górnym, Pani Katarzyna Weremko Dyrektor BOSS w Łopienniku Nadrzecznym, Pani Marta Woźniak Kierownik GOPS w Łopienniku Górnym, Pan Karol Stęplowski Zastępca Wójta, Pani Agnieszka Sapko Skarbnik Gminy Łopiennik Górny, Pani Monika Zaj Sekretarz Gminy Łopiennik Górny, Radni i Sołtysi Gminy Łopiennik Górny.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji rolników, którą celebrował Wicedziekan Dekanatu Krasnystaw-Zachód ks. Grzegorz Kolasa. Podczas liturgii został poświęcony chleb i wieńce dożynkowe. Po mszy został wprowadzony korowód dożynkowy przy akompaniamencie Kapeli Łopieńczacy połączona z Kapelą Wujka Romana,  w którym znaleźli się Starostowie Dożynek, władze, delegacje z wieńcami oraz władze. Rozpoczęła się prezentacja wieńców dożynkowych, na zakończenie prezentacji został obtańczony wieniec z Łopiennika Górnego przez Władze wojewódzkie, powiatowe, gminne i KGW ŁOPIANKI. Obrzęd dożynkowy zakończył się uroczystym polonezem.

Kolejnym punktem programu było przekazanie chleba dożynkowego wykonanego z tegorocznych zbiorów, przez starostów panią Iwonę Żołyniak i pana Rafała Dziwisza na ręce Gospodarza Gminy Wójta Artura Sawy, Władz Wojewódzkich pani Ewy Szałachwiej Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich UM w Lublinie  i Władz Powiatowych pana Witolda Boruczenko Przewodniczącego Rady Powiatu. Następnie chleb został pokrojony przez starostów dożynek oraz przez obecne władze i został rozdany mieszkańcom.

Wójt  Gminy Artur Sawa uroczyście powitał zaproszonych gości, następnie, głos zabrali pani Ewa Szałachwiej oraz pan Witold Boruczenko. Kolejnym punktem programu była część artystyczna, w której zaprezentowały się zespoły: Artyści ze sceny Juno, Zespół Śpiewaczy UDRYCZANKI ze Starego Zamościa, Kapela Łopieńczacy wspólnie z Kapelą Wujka Romana, Zespół Śpiewaczy Z WOLI BABKI. Podczas tegorocznych dożynek rozstrzygnięto konkurs na wieniec dożynkowy i najpiękniejszy ogród w Gminie Łopiennik Górny. Po odczytaniu protokołu przez Przewodniczącego Komisji pana Kazimierza Jasinę z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie przyznano następujące miejsca i wręczono nagrody:

Wieniec Dożynkowy:

 

I miejsce KGW Dobryniów nad Wieprzem

II miejsce KGW ŁOPIANKI z Łopiennika Górnego

II miejsce KGW Łopiennik Dolny

II miejsce KGW Wola Żulińska

II miejsce KGW Olszanka

II miejsce Towarzystwo Przyjaciół Borowicy

 

Najpiękniejszy Ogród w Gminie Łopiennik Górny:

w kategorii ogród tradycyjny:

I miejsce Agnieszka i Tomasz Śliwińscy z Borowicy

II miejsce Monika Sokoluk-Dobrzyńska z Łopiennika Podleśnego

II miejsce Danuta i Janusz Warchoł z Borowicy

 

w kategorii ogród nowoczesny:

I miejsce Ewelina i Natalia Michalczuk z Dobryniów – Kolonia

II miejsce Sylwia Szewczyk z Nowin

II miejsce Irena Margola z Woli Żulińskiej

 

Następnie rozpoczęto biesiadę w wykonaniu artystów Sceny Juno, zaprezentowali się kolejni artyści Jambo Afryka, Energy Girls – gwiazda wieczoru, imprezę zakończył Zespół Fajny Band.

 

Dziękujemy darczyńcom tegorocznych dożynek, którymi byli:

 • Urząd Gminy w Łopienniku Górnym
 • Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym
 • Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie
 • Przedsiębiorstwo Handlowe „KRAUTEX”
  Pan Bogusław Domański
 • AGROMET Sklep Ogrodniczo-Rolniczy

Pani Agnieszka Sawa

 • Salon Fryzjerski

Pani Monika Delekta

 • METALGROUP

Pan Grzegorz Wlizło

 • Transport towarowy

Pan Krzysztof Chomczyński

 • ARPAPOL Spółka z. o.o

Pan Daniel Miciuła

 • Przedsiębiorstwo Piekarnicze

Pan Kazimierz Bojarski

 • TOP BAR

Pani Anna Topolska

 

Dziękujemy serdecznie pani Annie Chechłowskiej za przekazanie pięknych słoneczników do dekoracji dożynkowej.

 

Dziękujemy za pomoc Dyrektorowi i pracownikom Biblioteki Publicznej Gminy, Kołom Gospodyń Wiejskich, zespołom muzycznym, pracownikom Urzędu Gminy, obsłudze medycznej, ochronie, Zespołowi Doradztwa Rolniczego, KGW Białopole oraz wystawcom, grupie nagłośnieniowej Vi-art.