Nasz Rodak Marian Sawa

|

1999-w-Kościele-Augsburskim MarianSawa9

Dzięki nawiązaniu współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Łopienniku Górnym z Towarzystwem im. Mariana Sawy,
mamy przyjemność przedstawić postać naszego rodaka Mariana Sawy, który był wybitnym muzykiem, kompozytorem
i pedagogiem. Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej  -> Towarzystwo im. Mariana Sawy – Strona oficjalna Towarzystwa im. Mariana Sawy (mariansawa.org) <- towarzystwa, gdzie znajdziemy obszerne informacje o życiu i działalności artysty.