100-lecie OSP Łopiennik Dolny

|
DSC_0720

W dniu 2 czerwca 2019 roku odbył się Jubileusz 100-lecia OSP w Łopienniku Dolnym oraz nadanie sztandaru dla miejscowej straży. Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości: pani Teresa Hałas Poseł na Sejm RP, pan Andrzej Leńczuk Starosta Krasnostawski, pan Witold Bouczenko Przewodniczący Rady Powiatu, Janusz Szpak Członek Zarządu Głównego OSP, st. bryg Adam Niemczyk Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Krasnymstawie, pani Barbara Kos-Harat Wójt Gminy Czernichów,

Galeria zdjęć

dh Robert Kliś Prezes OSP Międzybrodzie Żywieckie, dh Zbigniew Ostrowski V-ce Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP, , Pan Artur Sawa Wójt Gminy Łopiennik Górny, Pan Wojciech Kister Przewodniczący Rady Gminy, pan Dariusz Nawrocki Gminny Komendant Związku OSP w Łopienniku Górnym, pan Jerzy Szadura Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP w Łopienniku Górnym, pani Dorota Sawa Prezes Stowarzyszenia LGD Krasnystaw PLUS, pani Wiesława Olech Dyrektor BS o/Łopiennik Nadrzeczny, Przedstawiciel Nadleśnictwa Krasnystaw, Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji, Jan Kuchta, pan Karol Stęplowski Zastępca Wójta Gminy Łopiennik Górny, pani Monika Zaj Sekretarz Gminy Łopiennik Górny, Poczty Sztandarowe z Krzywego, Olszanki, Łopiennika Górnego, Delegacja z OSP Międzybrodzie Żywieckie, Proboszcz Parafii pw. św. Bartłomieja w Łopienniku Nadrzecznym Adam Brzyski, Wikariusz ks. Mirosław Bucior, pan Marek Ilczuk Prezes KSS Patron, pan Daniel Miciuła Dyrektor Oddziału Arpapol, pan Ireneusz Trocki Logoart, Orkiestra Reprezentacyjna z Rejowca, Druhowie Strażacy, Radni, Sołtysi.

Poświęcenia sztandaru i mszę świętą w intencji Strażaków odprawiał ks. Proboszcz Adam Brzyski. Po mszy świętej rozpoczął się ceremoniał przekazania Sztandaru jednostce OSP Łopiennik Dolny z okazji 100-lecia istnienia. W imieniu fundatorów sztandaru działania fundacji przedstawiła pani Monika Sokoluk-Dobrzyńska. Następnie odbyło się symboliczne wbicie gwoździa oraz przekazanie sztandaru dla Jednostki OSP w Łopienniku Dolnym. Następnym punktem było odznaczenie sztandaru Złotym Znakiem Związku, którego dokonał Janusz Szpak Prezes Powiatowego Zarządu OSP RP w Krasnymstawie.

Podczas imprezy uhonorowano odznaczeniami druhów strażaków medalami za zasługi dla pożarnictwa, wręczono odznakę „Wzorowego Strażaka” i podziękowania dla druhów seniorów.

Odznaczenia wręczyli Janusz Szpak Prezes Powiatowego Zarządu OSP RP w Krasnymstawie i st. bryg Adam Niemczyk oraz Artur Sawa Wójt Gminy Łopiennik Górny i dh Zbigniew Ostrowski  V-ce Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP. Miejscowa Jednostka otrzymała wiele podziękowań i dyplomów uznania od władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych. W trakcie uroczystości Prezes miejscowej jednostki dh Mariusz Łusiak wręczył pamiątkowe upominki dla fundatorów sztandaru. Na zakończenie odbył się koncert orkiestry z Rejowca. Dziękujemy wszystkim sympatykom straży za wsparcie, organizatorom za przygotowanie pięknej uroczystości i życzymy kolejnych Jubileuszy.