Tadeusz Wojtan

|
Tadeusz Wojtan

Urodził się 27 maja 1978 roku. Pan Tadeusz mieszka w Łopienniku Dolnym. Z zawodu jest technikiem – informatyki. Zainteresowania pana Tadeusza już od wczesnych lat jego życia powiązane były z historią. Wszystko zaczęło się od znalezienia monety, którą jak się później okazało był 1 pfenig z 1900 roku. Od tego właśnie czasu narodziła się pasja do starych monet, ale nie tylko. Pan Tadeusz zaczął kolekcjonować pamiątki z dziedziny militariów. Przedmioty, które posiada nasz kolekcjoner są znajdowane na dawnych polach walki w okolicach naszej gminy i nie tylko. Pan Tadeusz stara się systematycznie powiększać swoją kolekcję w nowe eksponaty z nadzieją, że pewnego dnia uda mu się urządzić małe muzeum.

1  3  4  5  2  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15