Uroczyste poświęcenie krzyża na cmentarzu prawosławnym w Łopienniku Podleśnym

|
Uroczyste poświęcenie krzyża na cmentarzu prawosławnym w Łopienniku Podleśnym

19 listopada w Łopienniku Podleśnym odbyło się uroczyste i poświęcenie krzyża na cmentarzu prawosławnym w Łopienniku Podleśnym. Poświęcenia dokonali ks. mitrat Jan Łukaszczuk z Parafii św. Apostoła Jana Teologa w Chełmie oraz ks. proboszcz Adam Brzyski z Parafii p.w. św. Bartłomieja w Łopienniku. W uroczystościach uczestniczyli również lokalne władze Wojciech Hryniewicz – Sekretarz Powiatu Krasnostawskiego, Dorota Sawa-Niećko – Prezes LGD Krasnystaw ,,PLUS” – główna inicjatorka renowacji miejsca pamięci, Jan Kuchta – Wójt Gminy Łopiennik, Monika Zaj – Sekretarz Gminy, Andrzej Szadura – Przewodniczący Rady Gminy, Agnieszka Sapko – Skarbnik Gminy, Przedstawiciele Rady Gminy, Sołtysi oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. W uroczystościach uczestniczyła fundatorka krzyża p. Maria Giera oraz chór parafialny z Parafii św. Apostoła Jana Teologa. Dzięki zaangażowaniu i pomocy ze strony LGD, Urzędu Gminy oraz mieszkańców, Radnych, Sołtysów udało się uporządkować dotąd zaniedbany cmentarz, na którym rodziny będą mogły godnie uczcić pamięć swoich przodków, a który stanie się symbolem i miejscem pamięci dla przyszłych pokoleń. Po odprawieniu obrzędów prawosławnych , poświęceniu krzyża, odnowionych grobów i pomników nagrobnych swój głos zabrały przybyłe władze, składając podziękowania na ręce wszystkich zaangażowanych osób.