Konferencja – Wpływ Leadera na rozwój obszaru LGD „Krasnystaw Plus”

|
Konferencja - Wpływ Leadera na rozwój obszaru LGD "Krasnystaw Plus"

16 grudnia 2011 roku w Gminie Łopiennik Górny odbyła się konferencja na temat: Wpływ Leadera na rozwój obszaru LGD ,,Krasnystaw Plus”, której organizatorami byli Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw PLUS” oraz Gmina Łopiennik Górny . W spotkaniu uczestniczyło 9 gmin z terenu powiatu krasnostawskiego: Krasnystaw, Fajsławice, Gorzków, Żółkiewka, Izbica, Rudnik, Kraśniczyn, Siennica Różana, Gorzków, Łopiennik Górny co dało łącznie ponad 350 uczestników spotkania. Otwarcia uroczystości dokonali p. Dorota Sawa-Niećko – Prezes LGD Krasnystaw PLUS oraz p. Jan Kuchta – Wójt Gminy Łopiennik. W uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście: p. Elżbieta Prus – Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie, Tadeusz Solarski – Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Hanna Mazurkiewicz – p.o. Kierownika LODR o/ Rejowcu, wójtowie poszczególnych gmin: p. Marek Kasprzak – Gorzków, p. Jacek Lis – Żółkiewka, p. Tadeusz Zdunek – Rudnik, V-ce wójt p. Krzysztof Gałan – Fajsławice, p. Małgorzata Sapiecha – Kraśniczyn, Leszek Proskura – Siennica Różana, V-ce wójt Krasnystaw – Edyta Gajowiak-Powroźnik, Teodora Szyszka – Kierownik ZDR w Krasnymstawie, p. Jan Kuchta – Łopiennik Górny, Dyrektorzy Ośrodków Kultury: Anna Podgórska – GOK Żółkiewka, Dorota Rybczyńska – GCK Siennica Nadolna, Magdalena Adamczuk – GOK Siennica Różana, Barbara Lachowaska – Gorzków, Dariusz Zawada – GOK Łopiennik, Feliksa Gorzkowska – Fajsławice, Władze Gminy: przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Szadura, Kierownik USC – Artur Sawa, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Łopienniku – Wiesława Olech, Sekretarz UG, Karol Stęplowski – UG, Dorota Grzesiak – Dyrektor Gimnazjum w Łopienniku, Janina Sachar – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łopienniku, Członkowie Zarządu LGD: Leszek Szcześniak, Robert Sment, Waldemar Bednarczyk, Irena Zaraza, Wiesław Paluch, Roman Żelazny, Urszula Wojewoda, Marcin Wojewoda, Koordynator ds. Projektów Aneta Jeleń. W oficjalnych wystąpieniach głos zabrał Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli – p. Tadeusz Solarski, p. Elżbieta Prus, wystąpienia gości zakończyły się zaprezentowaniem poezji miejscowego twórcy p. Jana Zieńkowskiego. Kolejną częścią spotkania była prezentacja dotycząca działań LGD, którą poprowadziła p. Aneta Jeleń. Po części oficjalnej mogliśmy wysłuchać kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołów z poszczególnych gmin tj. SIENNICA RÓŻANA ,,SŁOWIANKI” z Baraków, IZBICA – Zespół Śpiewaczy KGW Wirkowice, ŁOPIENNIK GÓRNY – Zespół OTHERSIDE , GORZKÓW – Zespół Tchnienie, ŻÓŁKIEWKA – Zespół Chóralny, KRASNYSTAW – Kapela ,,Cukrowniacy”, KRAŚNICZYN – KGW Brzezinianki, RUDNIK – KGW Płonka, FAJSŁAWICE – Zespół Wokalno – Muzyczny przy parafii p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju w Siedliskach Drugich. Podczas imprezy zostały wręczone specjalne podziękowania dla najprężniej działających KGW. Po występach zespołów życzenia świąteczne złożył Proboszcz p.w. św. Bartłomieja w Łopienniku ks. Adam Brzyski, po odmówieniu krótkiej modlitwy wszyscy podzielili się opłatkiem i zasiedli przy Wigilijnym stole, gdzie rozpoczęły się degustacje znakomitych potraw przygotowanych przez KGW z całego powiatu. Podczas degustacji mogliśmy wysłuchać również innych zespołów tj. STYRTA z Siennicy Nadolnej, który uświetnił całość spotkania, Kapela Łopieńczacy z Łopiennika oraz Zespół Młodzieżowy z Łopiennika. Zwracamy się ze szczególnymi podziękowaniami dla OSP z Gminy Łopiennik, Panu Jackowi Żelisko, który zapewnił nagłośnienie imprezy, Pani Joannie Szumilak za przygotowanie dekoracji oraz wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie tego wyjątkowego spotkania.

Galeria zdjęć