Samorządowe spotkanie opłatkowe

|
Samorządowe spotkanie opłatkowe

28.12.2011r odbyło się Samorządowe spotkanie opłatkowe w którym uczestniczyli: Starosta krasnostawski – Janusz Szpak, Dyrektor ZDP Krasnystaw – Piotr Banach, PSP Krasnystaw – mł. bryg. Adam Niemczyk, Komenda Posterunku Policji w Łopienniku – Jacek Kiryczuk, Wójt Gminy – Jan Kuchta, Sekretarz Gminy – Monika Zaj, Przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Szadura, proboszcz parafii – ks. Adam Brzyski, Komendant Gminny OSP – Dariusz Nawrocki oraz kierownicy jednostek USC – Artur Sawa, GOK – Dariusz Zawada, radni i sołtysi. Oficjalnie powitał zaproszonych gości oraz złożył życzenia wszystkim zgromadzonym Wójt Gminy Jan Kuchta. Następnie ksiądz proboszcz po odmówieniu krótkiej modlitwy, złożył życzenia i rozpoczął dzielenie się opłatkiem. Całość spotkania uświetniły występny kapeli ,,Łopieńczacy”.

Galeria zdjęć