I GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ o Puchar Wójta Gminy Łopiennik Górny

|
I GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ o Puchar Wójta Gminy Łopiennik Górny

Na zakończenie ferii zimowych w niedzielę 12.02.2012r. został zorganizowany I Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej o puchar Wójta Gminy Łopiennik Górny. Turniej został rozegrany w dwóch kategoriach: Szkoły Podstawowe (Żulin, Krzywe, Łopiennik Dolny, Łopiennik Górny) oraz seniorzy (FC Procenty, Bejbaski, OSP Łopiennik Górny, OSP Krzywe, UG Łopiennik Górny, SLO Olszanka). Organizatorami turnieju byli: Urząd Gminy w Łopienniku Górnym, oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku. Na imprezę przybyli zaproszeni goście: wójt gminy Łopiennik Górny – pan Jan Kuchta wraz z małżonką, sekretarz gminy – pani Monika Zaj, dyr. SP w Łopienniku Górnym – pani Janina Sachar, dyr. Gimnazjum w Łopienniku Górnym – pani Dorota Grzesiak. Na turnieju zgromadziła się liczna grupa rodziców, którzy dopingowali swoje pociechy. W kategorii Szkół Podstawowych drużyny zajęły następujące miejsca:

  • I – SP w Łopienniku Dolnym
  • II – SP w Łopienniku Górnym
  • III – SP w Krzywem
  • III – SP w Żulinie

W kat. seniorów:

  • I – OSP Krzywe
  • II – UG Łopiennik Górny
  • III – FC Procenty
  • IV – SLO Olszanka
  • V – Bejbaski
  • VI – OSP Łopiennik Górny

Nagrody i puchary ufundowane przez UG Łopiennik Górny, wręczyli: wójt gminy Łopiennik – pan Jan Kuchta, sekretarz gminy – pani Monika Zaj. Wszystkie drużyny z kategorii Szkół Podstawowych dostały nagrody rzeczowe, a najlepsza drużyna ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym otrzymała dodatkowo pamiątkowy puchar. W kategorii seniorów trzy najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, a najlepsza drużyna OSP Krzywe ponadto otrzymała nagrodę rzeczową. Na zawodach panowała znakomita atmosfera, a licznie zgromadzona publiczność dopingowała zaciętą walkę na boisku. Po zakończonym turnieju zawodnicy mimo zmęczenia rozeszli się w świetnych nastrojach do domów. Dzisiejsze zmagania pokazały potrzebę organizacji podobnych turniejów w przyszłości.

Galeria zdjęć