Spotkanie członków Towarzystwa Przyjaciół Łopiennika

|

Dnia 2 marca 2012 roku w Bibliotece Publicznej Gminy odbyło się spotkanie członków Towarzystwa Przyjaciół Łopiennika. Spotkanie prowadził pan Roman Fornalski – Prezes Towarzystwa. Na spotkaniu były poruszane sprawy związane z historią naszej gminy oraz zbliżającym się jubileuszem 100-lecia wybudowania kościoła p.w. św. Bartłomieja w Łopienniku.