Spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Łopiennika

|
Spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Łopiennika

14 kwietnia 2012 r. zorganizowano spotkanie świąteczne Towarzystwa Przyjaciół Łopiennika w Bibliotece Publicznej Gminy. Spotkanie prowadził Prezes Stowarzyszenia p. Roman Fornalski. W spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Szadura, p. Jerzy Weremko – Historyk, kierownicy jednostek oraz członkowie towarzystwa. Na spotkaniu przedstawiono sprawy związane z jubileuszem 100-lecia Kościoła, poruszono sprawę powołania komitetu organizacyjnego i dalszych działań z tym związanych.