Spotkanie Partnerstwa Lokalnego

|

17 Kwietnia panie z GBP zorganizowały kolejne spotkanie, którego głównym celem było zintegrowanie działań na rzecz uzupełnienia zbiorów biblioteki dotyczących historii Kościoła Parafialnego. W związku z przypadającą w 2013 roku 100-letnią rocznicą budowy kościoła. W spotkaniu uczestniczyli: p. Anna Płoszaj – Trener Centrum Wspierania, p. Dorota Grzesiak – Dyrektor Gimnazjum, p. Roman Fornalski – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Łopiennika, p. Bożena Buk – Radna, p. Barbara Wargol – Kierownik Biblioteki w Rudniku, p. Jerzy Weremko – historyk, p. Zofia Ornal, p. Janina Szewczyk, p. Dorota Pawlas, uczniowie Gimnazjum, pracownicy Biblioteki i GOK. Dzięki pozyskanym informacjom i zdjęciom od naszych mieszkańców przedstawiono wstępną prezentację i przeanalizowano materiały które mogą przyczynić się do opracowania publikacji upamiętniającej jubileusz 100-lecia kościoła.