Konferencja Kobiet

|
Konferencja Kobiet

28 kwietnia 2012 roku Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym zorganizował Konferencję dla Kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy. W spotkaniu uczestniczyli: Prezes Regionalnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych – p. Jan Rudnicki, Przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli – p. Urszula Wojewoda i p. Maria Psujek, Przedstawiciel KRUS – p. Katarzyna Górska. Podczas spotkania odbyły się pokazy ratownictwa medycznego przeprowadzone przez grupę Ratowników Medycznych z Krasnegostawu, którzy zajęli Pierwsze Miejsce w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym oraz brali udział w Mistrzostwach Europy. Ratownicy zapoznali panie z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Panie mogły skorzystać z ćwiczeń praktycznych wykonywanych na fantomie. W dalszej części p. Maria Psujek z WODR poprowadziła wykład na temat zwalczania stresu natomiast p. Urszula Wojewoda z WODR zapoznała panie z zasadami savoir vivre – czyli dobrych manier przy stole. Kolejnym punktem programu był wykład na temat BHP zachowywanych w gospodarstwie rolnym, który przeprowadziła p. Katarzyna Górska – przedstawiciel KRUS w Chełmie. Na koniec spotkania swój głos zabrał p. Jan Rudnicki, który omówił zasady działania KGW w środowisku wiejskim. W spotkaniu uczestniczyły panie z wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Panie na pewno nabyły nową wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Panie z KGW w Łopienniku Górnym przygotowały poczęstunek dla wszystkich uczestników. Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja w kwestii przedstawionych wykładów. W przyszłości mamy zamiar kontynuować pokazy z dziedziny ratownictwa medycznego dzięki którym możemy uświadomić ludziom, że w chwili nagłego wypadku każda sekunda jest ważna i natychmiastowa pomoc może uratować zdrowie, a nawet życie poszkodowanego.

Galeria zdjęć