II Festiwal Ludowy ,,Z KULTURĄ I O KULTURZE”

|
II Festiwal Ludowy ,,Z KULTURĄ I O KULTURZE"

W upalną niedzielę w Łopienniku Górnym odbył się II FESTIWAL LUDOWY ,,Z Kulturą i o Kulturze”. Uczestniczyło w nim 16 zespołów śpiewaczych i kapel ludowych. Mimo upału wszystkie zespoły stawiły się w komplecie. Również nie zawiedli nas jak zawsze zaproszeni goście: p. Janusz Szpak – Starosta Powiatu Krasnostawskiego, p. Marek Kasprzak – Wójt Gminy Gorzków, p. Jacek Kiryczuk – Komendant Posterunku Policji w Łopienniku, p. Dorota Sawa-Niećko – Prezes LGD ,,Krasnystaw PLUS”, p. Jan Kuchta – Wójt Gminy Łopiennik, p. Andrzej Szadura – Przewodniczący Rady Gminy, p. Monika Zaj – Sekretarz Gminy, p. Agnieszka Sapko – Skarbnik Gminy, p. Artur Sawa – Kierownik USC, p. Karol Stęplowski – Pracownik UG, p. Witold Boruczenko – Przewodniczący komisji Kultury, p. Anna Podgórska – Dyrektor OSK w Żółkiewce, p. Magdalena Adamczuk – Dyrektor GOK w Siennicy Różanej, p. Barbara Lachowska – Dyrektor CSK w Gorzkowie, Radni i Sołtysi z terenu Gminy. Tegoroczne zmagania zespołów i kapel oceniało jury w składzie: p. Beata Wolanin – Nauczyciel muzyki i sztuki w Szkole Podstawowej w Łopienniku Dolnym, p. Dorota Sawa-Niećko – Prezes LGD ,,Krasnystaw PLUS”, p. Tadeusz Kiciński – Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. Otwarcia Przeglądu dokonali p. Janusz Szpak, oraz p. Jan Kuchta. Dalszą część festiwalu prowadzili jak zwykle urocza i błyskotliwa p. Mariola Sysa wspólnie z Kierownikiem GOK w Łopienniku p. Dariuszem Zawadą, którzy powitali wszystkich uczestników. W tegorocznym konkursie uczestniczyli: Kapela SAMI SWOI z Rejowca, Chór Mieszany ECHO z Siennicy Różanej, Zespół POLESIE z Borowicy, Kapela SIEDLISZCZAKI z Fajsławic, Kapela SIENNICA z Siennicy Różanej, Zespół RETRO z Łopiennika, Zespół SŁOWIANKI działający przy KGW w Barakach z Siennicy Różanej, Zespół Chóralny z Żółkiewki, Kapela DLA BASI z Gorzkowa, Zespół ŚWIERSZCZOWIANIE z Gminy Cyców, Zespół SAMI SWOI z Dobryniowa, Kapela LUBARTOWIACY z Lubartowa, Zespół KRAJKA z Niedrzwicy Dużej, Zespół POLESKA NUTA z Kołacz, Kapela ŁOPIEŃCZACY z Łopiennika oraz gościnnie Zespół PELAGIA z Ryk.
Po wysłuchaniu wszystkich uczestników festiwalu jury udało się na obrady, a scenę opanowały Zespoły: PELAGIA z Ryk oraz miejscowa Kapela ŁOPIEŃCZACY, które zaprosiły publiczność na ,,wiejską potańcówkę” przed sceną przygrywając skoczne kawałki. Porywająca muzyka obu zespołów spowodowała, że uczestnicy festiwalu ruszyli do tańca.
Pod koniec imprezy zostały wręczone nagrody i wyróżnienia dla najlepszych zespołów, którymi w tym roku okazali się:

Kategoria: KAPELE LUDOWE
I miejsce Kapela LUBARTOWIACY
II miejsce Kapela SIEDLISZCZAKI
III   miejsce Kapela ŁOPIEŃCZACY
Wyróżnienie zdobyła Kapela SIENNICA

Kat. ZESPOŁY ŚPIEWACZE
I miejsce Zespół Śpiewaczy działający przy KGW w Barakach SŁOWIANKI
II miejsce Zespół Chóralny działający przy OKS w Żółkiewce
III miejsce Zespół POLESKA NUTA
Wyróżnienia zdobyli Zespół Śpiewaczy ŚWIERSZCZOWIANIE oraz Zespół Śpiewaczy KRAJKA

Wszyscy zespoły biorące udział w festiwalu otrzymały pamiątkowe puchary, dyplomy i podziękowania, a zwycięzcy i wyróżnieni nagrody pieniężne oraz rzeczowe, które ufundowali: Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku, Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, LGD Krasnystaw PLUS oraz Biblioteka Publiczna Gminy w Łopienniku. Podczas imprezy można było skorzystać z porad ratowników medycznych, nabyć ręcznie wykonaną biżuterię, skorzystać ze stoiska firmy kosmetycznej, skosztować wypieków przygotowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Borowicy. Najmłodsi uczestnicy mogli wyskakać się na trampolinie oraz dmuchanych zamkach.
Gminny Ośrodek Kultury pragnie serdecznie podziękować: Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy, Ochotniczej Straży Pożarnej i wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tegorocznego festiwalu.

Galeria zdjęć