90-lecie OSP

|
90-lecie OSP

W sobotę 8 września Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopienniku Górnym obchodziła 90-lecie powstania. W uroczystościach udział wzięli: Starosta Powiatu Krasnostawskiego – Janusz Szpak, Adam Kos – Wójt Gminy Czernichów – Prezes Zarządu Gminnego OSP, Wójt Gminy Łopiennik – Jan Kuchta, Robert Kliś – Prezes OSP Międzybrodzie Żywieckie wraz z delegacją OSP, mł.bryg. Zbigniew Bojarczuk – Komendant PSP Krasnystaw, Zastępca Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP w Krasnymstawie – Zbigniew Ostrowski, asp. sztab. Bogdan Nowosad – Kierownik Sekcji Organizacyjno-Kardrowej PSP Krasnystaw, Sławomir Kamiński – Przedstawiciel Starostwa w Krasnymstawie, Monika Zaj – Sekretarz Gminy, Andrzej Szadura – Przewodniczący Rady Gminy Łopiennik, Agnieszka Sapko – Skarbnik Gminy, Artur Sawa – Kierownik USC, Wiesława Olech – Dyrektor Banku Spółdzielczego o/ Łopiennik Nadrzeczny, Jacek Kiryczuk – Kierownik Posterunku Policji w Łopiennik, Dariusz Nawrocki – Komendant Gminny OSP, ks. Adam Brzyski – Proboszcz Parafii p.w. św. Bartłomieja w Łopienniku, ks. Andrzej Andruszak – wikariusz, Jolanta i Ireneusz Sawa – NZOZ, Marta i Andrzej Małek – Apteka, Bogusław Domański – Prezes firmy KRAUTEX, Ireneusz Trocki – FIRMA LOGO-ART, Przedstawiciele OSP z terenu Gminy, Radni Gminy Łopiennik, Kapela Ludowa Łopieńczacy. Obchody rozpoczęły się od wprowadzenia orszaku przez Komendanta OSP Łopiennik Górny p. Jarosława Fornala do Kościoła Parafialnego p.w. św. Bartłomieja w Łopienniku. Mszę Świętą Sprawował Kapelan Henryk Kozyra, który dokonał również poświęcenia sztandaru OSP Łopiennik Górny. Po zakończonej mszy dalszą część obchodów prowadził druh Witold Boruczenko. Rozpoczął się ceremoniał symbolicznego wbijania gwoździ przez fundatorów sztandaru. Następnie sztandar przekazał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Rzeczypospolitej Polskiej w Krasnymstawie p. Janusz Szpak na ręce Komendanta Gminnego OSP p. Dariusza Nawrockiego. Jednostka OSP Łopiennik Górny została odznaczona Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, którego dokonał również p. Janusz Szpak. Po oficjalnej części goście i delegacje udały się do Remizy w Łopienniku Górnym gdzie uroczyście został wniesiony sztandar. Kontynuowane były również wystąpienia gości oraz odbyła się część artystyczna.

Galeria zdjęć