Zakup sprzętu i wyposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Łopienniku Górnym

|
Zakup sprzętu i wyposażenia

Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym zrealizował w 2012 roku, na podstawie Umowy Nr 01190-6930-UM0342404/12 z Samorządem Województwa Lubelskiego operację pt. ,,Zakup sprzętu i wyposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Łopienniku Górnym”. Projekt zrealizowano w ramach działania 413 – ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Operacja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Głównym celem projektu był rozwój aktywności społeczno-kulturalnej mieszkańców Gminy Łopiennik Górny poprzez doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury. W ramach operacji zakupiono i zamontowano wyposażenie meblowe do kuchni, zakupiono wyposażenie w postaci zestawu garnków, podgrzewacza do potraw, kuchenki mikrofalowej, piekarnika elektrycznego, kuchenki gazowej, filiżanek arcoroc oraz zakupiono namiot wystawienniczy. Zakup nowego sprzętu i wyposażenia pozwoli znacznie rozszerzyć zakres oferty GOK. Zakup wyposażenia meblowego w postaci zabudowy kuchennej umożliwi pełne wykorzystanie zaplecza kuchennego na potrzeby lokalnej społeczności. Przy GOK aktywnie działają lokalne Koła Gospodyń Wiejskich, organizowane będą warsztaty kulinarne celem kultywowania miejscowych tradycji i zwyczajów kulinarnych. Dodatkowo zakupiono namiot wystawienniczy, który pozwoli na organizację wydarzeń aktywizujących społeczność lokalną poza budynkiem GOK-u. Wartość projektu – 14 295,00 zł, w tym kwota dofinansowania – 8 119,00 zł.

Galeria zdjęć