Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

|
Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

W minioną sobotę obchodziliśmy piękne święto w naszej gminie o nazwie „Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego”. W dniu 21 września 2013 r. obchodziło jubileusz 60-lecia pięć par oraz jubileusz 50-lecia szesnaście par. W śród zaproszonych gości byli: Janusz Szpak – starosta krasnostawski, ks. Adam Brzyski – proboszcz parafii Łopiennik, Pan Andrzej Szadura – przewodniczący Rady Gminy, Pani Grażyna Skrzypa – kierownik Biblioteki, Pani Longina Weremko – kierownik GOPS, Pani Monika Zaj – sekretarz gminy. Natomiast gospodarzem uroczystości był Pan Jan Kuchta – Wójt Gminy, a prowadzącym uroczystość Pan Artur Sawa – kierownik USC. Po uroczystym przemówieniu kierownika USC oraz wystąpieniu Starosty Krasnostawskiego, Wójta Gminy oraz Proboszcza Parafii Łopiennik nastąpiła chwila dekoracji medalami, której dokonał Starosta oraz Wójt Gminy. Parom wręczono postanowienia, listy gratulacyjne oraz kwiaty. Jubileusz obchodzili następujący Jubilaci:

„Diamentowe Gody”

	Krawczyński Marian i Czesława
	Krawczyński Aleksander i Janina
	Przebirowski Stanisław i Eugenia
	Sawa Stanisław i Kazimiera
	Sawa Stanisław i Zofia

Postanowieniem z dnia 15 maja 2013 r. wydanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego odznaczeni zostali „Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie„ i obchodzą jubileusz „Złote Gody” następujący Jubilaci:

„Złote Gody”

	Ćwirzeń Janusz i Zofia
	Duda Zbigniew i Halina
	Jaślikowski Stanisław i Stefania
	Kawęcki Tadeusz i Genowefa
	Knapczyk Franciszek i Maria
	Kowalik Stanisław i Halina
	Łusiak Kazimierz i Janina
	Nawrocki Jan i Anna
	Olejarczyk Jan i Marianna
	Sadowski Tadeusz  i Genowefa
	Sawa Bartłomiej i Genowefa
	Sawa Bolesław i Stefania
	Sysa Józef i Helena
	Sysa Stanisław i Józefa
	Weremko Jan i Mieczysława
	Wójcik Leszek i Stanisława

Nie zabrakło również toastu wzniesionego na cześć Jubilatów, za wspólnie przeżyte lata. Toast zakończono przy pomocy zaproszonej kapeli „Łopieńczacy” – odśpiewaniem „Sto lat”. Następnie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym pod kierownictwem Pani Beaty Wolanin – dyrektora szkoły oraz Małgorzaty Staszczak i Marioli Sysy zaprezentowały część artystyczną pod postacią wiersza, muzyki i śpiewu, którymi również wyraziły swoje życzenia. Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek. Kapela „Łopieńczacy” poprowadziła dalszą część uroczystości przygrywając i zapraszając do zabawy na parkiecie.
Patrząc na zmęczone dłonie, ale promienne twarze Jubilatów przypominają się słowa poety, tak pięknie śpiewane przez Marka Grechutę: „tyle razem dróg przebytych, tyle ścieżek wydeptanych, tyle deszczów, tyle śniegów….. tyle listów, tyle rozstań, ciężkich godzin…. i ten upór żeby powstać i znów iść i dojść do celu”.
Z okazji tak wspaniałego Jubileuszu pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia, spokoju, rodzinnego ciepła, miłości bliskich oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata Wspólnego Życia.

Galeria zdjęć