III Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych

|


17 listopada 2013 roku Zespół Śpiewaczy SAMI SWOI z Dobryniowa uczestniczył w III Międzypowiatowym Festiwalu Zespołów Śpiewaczych w Werbkowicach. W Festiwalu udział wzięły zespoły oraz soliści z terenu województwa lubelskiego. Impreza była podzielona na III kategorie: soliści i duety, zespoły śpiewacze, zespoły z akompaniamentem. Uczestnicy festiwalu otrzymali pamiątkowe dyplomy statuetki od organizatorów, a zwycięzcy nagrody pieniężne.